9. Samenvatten in de woorden van de cliënt

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

topics - psychologie - oplossingsgericht werken - 9. samenvatten in de woorden van de patiënt

Oplossingsgerichte coaches vatten vaak de woorden van de cliënt samen, vooral in het begin van gesprekken. Het bijzondere van oplossingsgericht samenvatten is dat de coach vooral de letterlijke woorden van de cliënt gebruikt. De coach verandert de formuleringen dus meestal niet maar blijft bij de letterlijke formuleringen van de cliënt (een uitzondering hierop vormt de eerder genoemde techniek van reframen). Om de woorden van de cliënt te kunnen gebruiken moet de coach aandachtig opletten. Het voordeel hiervan is dat de cliënt zich serieus genomen en begrepen voelt waardoor er snel vertrouwen van de cliënt in de coach ontstaat. Hierdoor merkt de cliënt precies wat de coach al heeft begrepen en wat nog niet. Hierdoor kan de cliënt na een samenvatting heel goed bepalen wat hij verder moet vertellen. Het gebruik van samenvattingen heeft daardoor als het ware het effect van een vraag. Hier zijn enkele voordelen van oplossingsgerichte samenvattingen :

  1. De samenvatting verzekert de cliënt ervan dat de oplossingsgerichte coach (of psychotherapeut) zorgvuldig heeft geluisterd,
  2. De samenvatting verzekert de oplossingsgerichte coach ervan dat hij de cliënt goed begrepen heeft,
  3. Door de woorden van de cliënt te gebruiken in de samenvatting toont de oplossingsgerichte coach respect voor het referentiekader van de ander,
  4. De samenvatting (indien beschrijvend en in een sfeer van openheid gebracht) heeft het effect van een uitnodiging aan de cliënt om meer te zeggen (te corrigeren, te herzien of toe te voegen),
  5. De samenvatting heeft het effect dat de cliënt zelf kan bepalen hoe hij zijn ervaringen beschrijft,
  6. De samenvatting ondersteunt de oplossingsgerichte coach in het formuleren van de volgende vraag op basis van wat de cliënt net heeft onthuld.

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan