3. De gewenste-situatievraag

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

topics - psychologie - oplossingsgericht werken - 3. De gewenste-situatievraag

Bij gewenste-situatievraag nodigt de coach de cliënt uit om te beschrijven hoe hij zou willen dat de situatie wordt. De gewenste-situatievraag is één van de belangrijkste oplossingsgerichte vragen. De oplossingsgerichte coach moedigt de cliënt vaak geduldig en nieuwsgierig aan om levendig te beschrijven hoe de gewenste situatie er uit ziet. Enkele manieren waarop je de vraag kunt stellen zijn: “Hoe ziet je gewenste situatie er uit?”, “Hoe zou je willen dat jouw situatie wordt?”, “Wat wil je in plaats van het probleem?”, en “Waaraan zou jij merken dat het straks beter gaat?. Bij de gewenste-situatievraag is het belangrijk om de cliënt de tijd te geven en aan te moedigen en om door te vragen totdat de cliënt de situatie zo concreet heeft beschreven dat hij of positieve gedragsbeschrijvingen van zichzelf in de gewenste toekomst heeft verwoord.

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan