16. De continueringsvraag

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

topics - psychologie - oplossingsgericht werken - 17. De voorspellingssuggestie

Deze oplossingsgerichte interventie werkt vaak prima, zowel bij individuele begeleiding als bij organisatieverandering. De continueringsvraag is de vraag: “Wat wil je graag behouden?” of anders gezegd: “Wat hoeft er niet te veranderen?” Door deze vraag te stellen, maak je duidelijk dat er niet meer dan nodig hoeft te veranderen en erken je dat er al dingen goed gaan. Mensen eerst te laten benoemen wat er niet hoeft te veranderen omdat het al goed gaat heeft vaak als voordelen:

  1. dat men zich serieus genomen en gewaardeerd voelt (de coach erkent immers dat er al dingen zijn die goed gaan,
  2. dat men na de beantwoording van wat er allemaal al goed genoeg is vaak gemakkelijk bereid is om ook te kijken naar dingen die wel moeten veranderen,
  3. dat men inhoudelijke ideeën opdoet die kunnen helpen bij het boeken van vooruitgang

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan