12. De nuttigheidsvraag

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

topics - psychologie - oplossingsgericht werken - 12. de nuttigheidsvraag

Oplossingsgerichte professionals maken veel gebruik van de nuttigheidsvraag. Het doel van deze vraag is (uiteraard) om gesprekken zo nuttig mogelijk te laten zijn voor alle betrokkenen. Oplossingsgerichte coaches gebruiken nuttigheidsvragen zowel aan het begin van gesprekken, en tijdens gesprekken als aan het eind van gesprekken. Aan het begin van het gesprek kun je bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: “Hoe kunnen wij wat jou betreft de tijd zo nuttig mogelijk besteden?” en “Waaraan zou jij na afloop merken dat het gesprek nuttig voor je is geweest?” Tijdens het gesprek kun je bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: “Is wat we hebben besproken nuttig voor je?” (zo ja) “Wat was er nuttig?” en ”Hoe was het nuttig?”; (zo nee) “Hoe kunnen we het nuttiger maken?” en “Hoe kunnen we de resterende tijd wat jou betreft zo goed mogelijk besteden?” Een prima moment om de nuttigheidsvraag te stellen is nadat je net met je cliënt een eerder succes of positieve uitzondering hebt besproken. Wanneer je dan de nuttigheidsvraag stelt, is het handig om een drietrapsraket te hanteren die bestaat uit eerst een OF-vraag (”was het gesprek nuttig voor je?”), vervolgens een WAT-vraag (”wat was er nuttig voor je?”) en ten slotte een HOE vraag (”hoe is het bruikbaar voor je?”). Door de OF-WAT-HOE drietrapsraket kan iemand dus eerst bepalen OF het nuttig was, vervolgens WAT er dan nuttig was en ten slotte kan iemand concreet bepalen HOE hij het gebruiken kan. Cliënten kunnen hier vaak prima mee uit de voeten. Aan het eind van het gesprek kun je bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: “Is het gesprek nuttig geweest voor jou?” en ”Hoe is wat we besproken hebben bruikbaar voor jou?” Het stellen van de nuttigheidsvraag helpt mensen om zich te richten op wat ze uit de sessie willen halen. Door de vraag herinneren ze zich wat ze willen bereiken en hoe de sessie daarbij kan helpen. De vraag werkt activerend. Door de vraag te stellen lukt het vaak goed om mensen snel actief en betrokken te maken in het gesprek. Het aardige van de nuttigheidsvraag is dat je hem zowel uitstekend bij één-op-één gesprekken als bij groepsbijeenkomsten kunt gebruiken.

webdesign dr Vanschoenbeek Jan