tips

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

Sta stil bij de gevoelens die het contact met een bepaalde patiënt bij u oproept. Gevoelens van bezorgdheid, irritatie, verlegenheid, macht en woede geven u natuurlijk in de eerste plaats informatie over uzelf. Ze kunnen u ook attent maken op het feit dat er misschien met de patiënt iets bijzonders aan de hand is wat een speciale aanpak vraagt. Een manier om dit na te gaan is om anderen die contact met deze patiënt hebben te vragen hoe het hen vergaat.

 

Stel u op als ‘de geïnteresseerde ander’

Probeer begripvol, vriendelijk en geïnteresseerd te blijven, maar behoud gevoelsmatig afstand. Betrokkenheid met behoud van distantie.

Patiënt: ‘Ik word wanhopig van mijn vreetbuien ik word steeds maar dikker u moet mij verwijzen, ik moet een maagband hebben’

Arts: ‘Ik hoor hoe wanhopig je bent en ik snap dat je denkt dat dit de oplossing is. Tegelijkertijd weet ik echter zeker dat je ervoor zult worden afgewezen, dus mijn voorstel is om naar andere oplossingen te kijken die wellicht haalbaarder zijn.’

Behandel de patiënt als ‘competente volwassene’

Attendeer de patiënt op zijn eigen verantwoordelijkheid bij de begeleiding en behandeling. Vermijd een belerende of bestraffende toon. Spreek de patiënt aan als deskundige over zichzelf, attendeer hem op keuzemogelijkheden en help bij de besluitvorming.

Breng structuur aan

Maak heldere afspraken met de patiënt over beschikbaarheid, bereikbaarheid, duur van het consult, medicatiegebruik enzovoort. Als de chaos en de impulsiviteit erg groot zijn, breng dan ook structuur aan in de contacten buiten kantooruren.

Maak goede werkafspraken met andere behandelaars

Dit is het verlengde van structuur aanbieden. Realiseer u dat de investering in tijd die het overleg met anderen vergt zichzelf daarna ruim terugverdient, omdat de patiënt weet waar hij aan toe is.

Benadruk het positieve

Probeer steeds te zoeken naar de ‘gezonde’ kant en benoem deze. Als een patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis vertelt: ‘Ik kan zo slecht met geld omgaan dat mijn man mijn geld en mijn pasjes afgenomen heeft. Ik mag alleen nog samen met hem boodschappen doen’, reageer dan met: ‘Wat een goede oplossing; wat goed van jullie dat jullie dit onderkennen en op deze manier oplossen.’

Benadruk het belang van het dagelijks functioneren

Doelstellingen met betrekking tot het dagelijks functioneren zijn vaak haalbaar en concreet; doelstellingen om de lijdenslast te verminderen zijn dat vrijwel nooit. Iemand die zo moe is en zoveel pijn heeft dat hij de hele ochtend op bed ligt, kun je motiveren om om negen uur op te staan, om tien uur een douche te nemen en zich aan te kleden en om twaalf uur een kwartier te wandelen. Probeer dit zo met de patiënt af te spreken dat het ook daadwerkelijk haalbaar is.

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan