DSM IV criteria

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster C - ontwijkende persoonlijkheidsstoornis - DSM IV criteria

De stoornis kenmerkt zich door geremdheid in gezelschap, gevoel van tekortschieten en overgevoeligheid voor een negatief oordeel. Aan ten minste vier van de volgende criteria dient voldaan te zijn.

 

De vermijdende persoonlijkheid:

  • vermijdt beroepsmatige activiteiten die belangrijke intermenselijke contacten met zich mee brengen vanwege de vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing;
  • heeft onwil om bij mensen betrokken te raken, tenzij er zekerheid bestaat dat men hem of haar aardig vindt;
  • toont gereserveerdheid binnen intieme relaties, uit vrees vernederd of uitgelachen te worden;
  • is gepreoccupeerd met de gedachte in sociale situaties bekritiseerd of afgewezen te worden;
  • is in nieuwe intermenselijke situaties geremd vanwege het gevoel tekort te schieten;
  • ziet zichzelf als sociaal onbeholpen en voor anderen onaantrekkelijk of minderwaardig;
  • is uitzonderlijk onwillig persoonlijke risico's te nemen of betrokken te raken bij nieuwe activiteiten, omdat deze hem of haar in verlegenheid zouden kunnen brengen.

webdesign dr Vanschoenbeek Jan