beschrijving

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster C - ontwijkende persoonlijkheidsstoornis - beschrijving

Vermijdende mensen zien zichzelf als incompetent en kwetsbaar, maar kunnen zich niet aan de ander toe-vertrouwen vanwege het beeld van de ander als kritisch en afwijzend. Daarom vermijden zij de aandacht op zich te vestigen en uiten zij zo min mogelijk kritiek, opdat de ander ben aardig blijft vinden. In het contact verwachten zij voortdurend kritiek, waarbij zij pogen deze te vermijden, vanwege de angst in het geval van negatieve emoties de controle te verliezen.

 

Patiënten met een OPS hebben in tegenstelling tot schizoïde cliënten wel behoefte aan contact met anderen. Zij zijn alleen zo bang voor afwijzing, vernedering of kwetsing dat zij persoonlijke contacten uit de weg gaan. Vaak is bij hen sprake van verlegenheid en sterke geremdheid en lijken hun klachten op die van de sociale fobie.

 

Zij kunnen zich schamen voor innerlijke of uiterlijke tekortkomingen die in hun beleving sterk uitvergroot zijn en verborgen moeten blijven voor hun omgeving. Wanneer zij openlijk bevestigd worden kunnen zij opeens meer lef en initiatief tonen. Zij onderkennen moeilijk gevoelens van kwaadheid bij zichzelf. De OPS komt nogal eens voor in combinatie met kenmerken van de afhankelijke of narcistische PS.

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan