beschrijving

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster C - obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis - beschrijving

De obsessief - compulsieve mens heeft weinig zelfvertrouwen, maar ziet zichzelf als meer competent en verantwoordelijk dan de ander. Door een streven naar ordening en perfectionisme poogt hij voortdurend controle te houden en te voorkomen dat er iets misgaat, op grond van de overtuiging dat het zijn schuld zou zijn en hij dan als persoon volledig zou falen. In het contact vermijdt hij intimiteit en reageert hij met angst of irritatie op vermeend controleverlies over zichzelf of de omgeving.

 

Mensen met een dwangmatige PS weten vaak niet of ze nu op zichzelf of op anderen moeten vertrouwen. Ze wekken de indruk heel autonoom te zijn, terwijl ze voortdurend piekeren over hoe anderen over hen oordelen.

 

Vaak gedragen zij zich aangepast en beleefd, maar voelen ze juist verzet, kwaadheid of rancune. Deze gevoelens durven zij zichzelf en anderen niet toe te staan. Ze zijn sterk gericht op het naleven van regels, ook om zo hun eigen gevoelens en impulsen onder bedwang te houden

 

Ze zijn trots op hun realiteitszin en hun rationele inslag en wantrouwen gevoelens. Je hoort ze steeds spreken in termen van 'moeten' of 'zou moeten'. Zij doen bijna alles met grote inzet en perfectionisme. Vaak hangt deze gedrevenheid, en ook hun sterk kritische inslag samen met angst voor afwijzing, straf of beschuldiging

 

In intieme relaties kan angst voor verlies van controle spelen. Bijvoorbeeld wanneer opeens hun behoefte aan geborgenheid bovenkomt, terwijl zij juist zo gesteld zijn op hun onafhankelijkheid. Ook raken ze soms in de war door heftige gevoelens van kwaadheid of voelen zij zich tekortgedaan.

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan