aanpak

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster C - obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis - aanpak

Een hoffelijke en respectvolle bejegening spreekt voor zich, maar is bij de obsessief - compulsieve mens van meer dan gemiddelde betekenis. Daarbij verdienen een bescheiden en niet-sturende opstelling en een zakelijke en probleemgerichte aanpak de voorkeur. Men dient terughoudend te zijn in het geven van adviezen, die, indien toch gegeven, concreet dienen te zijn. Men dient niet te snel een emotionele band te veronderstellen in de bejegening. Een valkuil is het uitgelokt worden tot een machtsstrijd, bijvoorbeeld in de vorm van een vruchteloze discussie.

Hoe moet ik omgaan met iemand met een obsessief-compulsieve PS ?

En is hier vanaf te komen met therapie ? Zo ja hoelang gaat zoiets gemiddeld duren?

Het omgaan met een persoon met een obsessief compulsieve persoonlijkheid vraagt enerzijds begrip voor de voorkeur aan houvast, regels en orde die de persoon heeft vanuit zijn eigen persoonlijke behoefte; niet om een ander dwars te zitten. Anderzijds vraagt het om het letten op eigen grenzen. De behoefte aan orde en netheid kan zo groot zijn dat het de situatie voor een ander benauwd en onleefbaar maakt. Het samen overleggen hoe aan elkaars behoeften van orde versus ruimte tegemoet kan worden gekomen,is van groot belang. De persoon met de obsessief compulsieve persoonlijkheid wint ook ruimte voor zichzelf wanneer hij/zij leert te onderhandelen en keuzes te maken ten aanzien van eigen handelen. In therapie zal het voortdurend gaan over dit laatste. Wel moet bedacht worden dat iemand zichzelf niet geheel kan veranderen, niet voor niets zijn deze gedragingen onderdeel geworden van de persoonlijkheid. Het gaat dus ook over het accepteren van deze persoonlijkheidstrekken en het vervolgens daar zo goed mogelijk mee omgaan. Een therapie voor persoonlijkheidsproblematiek neemt meer tijd in beslag dan een therapie voor een enkelvoudige klacht, afhankelijk van de therapiekeuze zal rekening gehouden moeten worden met een therapieduur van een half jaar tot enkele jaren.

 

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan