DSM IV criteria

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster C - afhankelijke persoonlijkheidsstoornis - DSM IV criteria

De stoornis kenmerkt zich door een buitensporige behoefte verzorgd te worden, hetgeen leidt tot onderwerpen en vastklampend gedrag, en de angst in de steek gelaten te worden.

Aan ten minste vijf van de volgende criteria dient voldaan te zijn.

 

De afhankelijke persoonlijkheid:

  • kan moeilijk alledaagse beslissingen nemen zonder overdreven veel advies en geruststelling door anderen;
  • heeft anderen nodig die de verantwoordelijkheid overnemen voor de meeste belangrijke gebieden van zijn of haar leven;
  • vindt het moeilijk een verschil van mening tegen anderen te uiten uit vrees steun of goedkeuring te verliezen (N.B. Reken hier niet de realistische vrees voor straf toe);
  • heeft moeilijkheden ergens alleen aan te beginnen of dingen alleen te doen (eerder als gevolg van een gebrek aan zelfvertrouwen in eigen oordeel of mogelijkheden dan uit gebrek aan motivatie of energie);
  • gaat tot het uiterste om verzorging en steun van anderen te krijgen, kan zelfs aanbieden vrijwillig dingen te doen die onplezierig zijn;
  • voelt zich onbehaaglijk of hulpeloos wanneer hij of zij alleen is, vanwege de overmatige vrees niet in staat te zijn voor zichzelf te zorgen;
  • zoekt hardnekkig naar een andere relatie als een bron van verzorging en steun als een intieme relatie tot een einde komt;
  • wordt op een onrealistische wijze gepreoccupeerd door de vrees aan zichzelf te worden overgelaten.

webdesign dr Vanschoenbeek Jan