aanpak

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster C - afhankelijke persoonlijkheidsstoornis - aanpak

Het creëren van een informele en ontspannen sfeer, waarin een gevoel van veiligheid wordt ervaren is belangrijk. In de communicatie verdient het aanbeveling blijken van erkenning te geven, evenals complimenten en positieve feedback. Het is van belang de patiënt zo actief mogelijk te betrekken in het gesprek door hem uit te nodigen mee te denken en de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij hem te laten. Interventies dienen erop gericht te zijn de patiënt zoveel mogelijk succeservaringen op te laten doen en faalervaringen te vermijden. Het presenteren van eenvoudige taken en opdrachten als zwaar en moeilijk en zo te onderbieden in plaats van te overvragen kan daarbij behulpzaam zijn. Een valkuil kan bestaan uit het verbreken van de relatie bij een eerste blijk van competentie.

webdesign dr Vanschoenbeek Jan