beschrijving

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster B - theatrale persoonlijkheidsstoornis - beschrijving

De theatrale mens ziet zichzelf als niet competent en minderwaardig en de ander als verleidbaar en als bewonderaar. Hij overdrijft en charmeert in het interpersoonlijk contact vanwege de opvatting indruk te moeten maken om geaccepteerd te worden. Daarbij vallen een neiging tot emotionaliseren, dramatiseren en een globale diffuse wijze van denken op, waarbij sprake is van een lage frustratietolerantie.

 

De essentie van de TPS is een continu patroon van excessieve emotionaliteit en aandachtszoekend gedrag. Dit patroon

 

begint in de vroege volwassenheid en uit zich op verschillende manieren.

Mensen met TPS voelen zich niet op hun gemak en niet gewaardeerd als ze niet het centrum van de aandacht zijn.

 

Levendig en charmant proberen ze de aandacht te trekken, als dat niet lukt proberen ze het met een dramatische actie (een scène maken of een verhaal verzinnen). Vaak is het gedrag seksueel getint, ook in een context waarin het niet gepast is. Lichamelijke aantrekkelijkheid is zeer belangrijk en hieraan wordt enorm veel tijd en geld gespendeerd. Door kritiek of een 'onflatteuze foto' kunnen ze helemaal van streek raken.

 

De spreekstijl is vaak gericht op effect. Sterke overtuigingen worden neergezet met echter vage en diffuse achterliggende redenen. Mensen met een TPS verbazen hun vrienden vaak met een excessief vertoon van emoties in het openbaar (woede aanvallen, huilbuien, enthousiaste begroetingen).

 

De aandacht van mensen met een TPS is vaak vluchtig. In hun waarnemen en denken zijn zij globaal, intuïtief en suggestibel. Zij hebben weinig aandacht voor feiten en details. Door steeds bezig te zijn met externe prikkels worden zij afgeleid van herinneringen, negatieve gevoelens, wanhoop en onzekerheid. Wanneer deze gevoelens toch opkomen, zullen zij deze wegduwen of verdringen. Zij kunnen zo moeilijk leren van eigen ervaringen en blijven emotioneel onrijp.

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan