aanpak

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster B - theatrale persoonlijkheidsstoornis - aanpak

Geduldig luisterend probeert men de theatrale mens te beperken tot één probleem en hem te stimuleren tot actief en competent gedrag. Daarbij kan het leren onderscheiden van doelen en middelen behulpzaam zijn. Een valkuil kan bestaan uit een te grote betrokkenheid en het op zich nemen van een reddersrol, waarbij te veel op de wensen van de theatrale mens wordt ingegaan. Een andere valkuil kan bestaan uit het niet serieus nemen van de theatrale mens, bijvoorbeeld ten aanzien van zijn lichamelijke klachten.

Hoe ga je om met iemand met een theatrale persoonlijkheidsstoornis?

In zijn algemeenheid is de vraag hoe ga je om met een theatrale persoonlijkheid niet eenvoudig te beantwoorden omdat het gaat om allerlei verschillende gedragingen. Wel zijn een aantal punten belangrijk:

  • Iemand met een theatrale persoonlijkheid heeft de neiging eigen ervaringen erg breed uit te meten, niet om de ander persoonlijk dwars te zitten maar vanuit eigen rigide gedachtenpatronen waarbij gedacht wordt dat aandacht pas verkregen wordt als men iets bijzonders vertelt, meemaakt etc.
  • Iemand met een theatrale persoonlijkheid heeft de sterke behoefte steeds in het middelpunt van de aandacht te staan en voelt zich erg ongemakkelijk wanneer dat niet het geval is. Het zich verplaatsen in de aandachtsbehoefte van de ander is moeilijk.

Het is belangrijk in de omgang met een theatraal persoon niet zozeer bestraffend om te gaan met bovenbeschreven gedrag maar wel duidelijk je eigen grenzen aan te geven. Bied zonodig extra uitleg: "Zonet heb jij verteld over je ervaringen, nu wil ik graag iets horen van een ander Het is goed om de tijd te verdelen." of "Nu wil ik graag iets vertellen aan jou.". Het negeren van een theatraal persoon werkt averechts, beter is het eerst aandacht te geven en daarna ruimte te maken om de aandacht andere richtingen op te laten gaan.

Als het gaat om lichamelijke klachten is het belangrijk de theatrale persoon een (kort) moment serieus de aandacht te geven, om daarna duidelijk aan te geven dat het onderwerp is afgerond. Zo wordt wel afgesproken dat een theatraal persoon elke week een korte afspraak heeft met de huisarts, waarbij bij tussentijdse telefoontjes wordt verwezen naar dat wekelijks terugkerende moment. De kunst is de aandachtbehoefte deels te gratificeren en deels te begrenzen. Op deze manier doe je zowel de ander als jezelf recht. Duidelijk is echter wel dat het bepaald niet altijd eenvoudig is.

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan