DSM IV criteria

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster B - narcistische persoonlijkheidsstoornis - DSM IV criteria

De stoornis kenmerkt zich door grootheidsgevoelens (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie. Aan ten minste vijf van de volgende criteria dient voldaan te zijn.

De narcistische persoonlijkeid:

  • heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid (overdrijft bijvoorbeeld eigen prestaties en talenten, verwacht als superieur erkend te worden zonder de erbij horende prestaties);
  • is gepreoccupeerd met fantasieën over onbeperkte successen, macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde;
  • gelooft dat hij of zij ‘heel speciaal' en uniek is en alleen begrepen kan worden door, of hoort om te gaan met andere heel speciale mensen of mensen (of instellingen) met een hoge status;
  • verlangt buitensporige bewondering;
  • heeft een gevoel bijzondere rechten te hebben, dat wil zeggen heeft een onredelijke verwachting van een uitzonderlijk welwillende behandeling of een automatisch meegaan met zijn of haar verwach-tingen;
  • exploiteert anderen, dat wil zeggen maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doeleinden te bereiken;
  • heeft gebrek aan empathie: is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich ermee te vereenzelvigen;
  • is vaak afgunstig op anderen of meent dat anderen op hem of haar afgunstig zijn;
  • is arrogant of toont hooghartig gedrag of houdingen.

webdesign dr Vanschoenbeek Jan