aanpak

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster B - narcistische persoonlijkheidsstoornis - aanpak

In het contact is een hoffelijke en respectvolle benadering vanzelfsprekend, maar van meer dan gemiddeld belang. Een bescheiden en niet-sturende inbreng in het gesprek, waarbij terughoudendheid met betrekking tot adviezen wordt betracht, valt aan te bevelen. Zo nodig kunnen gefundeerde en concrete adviezen in overweging gegeven worden. Een valkuil kan bestaan uit het aangaan van eindeloze discussies.

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan