presentatie

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster B - borderline persoonlijkheidsstoornis - presentatie

De borderline patiënt kan zich in een aantal gedaanten voordoen aan de huisarts.

  • De patiënt bij wie de stoornis in een lichte vorm aanwezig is en die niet altijd als zodanig officieel gediagnosticeerd hoeft te zijn. Indien zich geen (grote) problemen voordoen is het in de meeste gevallen niet nodig de patiënt te verwijzen. Het beste is te proberen rekening te houden met de ‘gevoeligheden’.
  • Patiënten die ernstiger symptomen vertonen. Zij worden voor diagnostiek en behandeling verwezen naar de GGZ. Probeer niet zelf de patiënt aan te sporen met automutileren op te houden, achter ‘oorzaken’ te komen, psychologische adviezen te geven of diepgravende gesprekken te houden. Samenwerking met de GGZ is van groot belang.
  • Patiënten die niet verwezen willen worden of die teleurgesteld zijn in het hulpaanbod dat hun tot nog toe geboden is. Actieve bemiddeling en overleg is het advies. Steun en een luisterend oor zijn beter dan zelf gaan ‘therapieën’. Patiënten en/of hun direct betrokkenen kunnen verwezen worden naar zelfhulp, lotgenotencontact en belangenverenigingen. Vergeet ook de ondersteuning aan familieleden niet.
  • Patiënten die tijdens de wacht worden gezien. Terughoudendheid is geboden. Hoewel dat bij het soms dreigende en eisende gedrag van de patiënt niet meevalt, is een empathische maar vooral ook ferme houding gewenst: probeer te ‘overbruggen’, verwijs naar de reguliere hulpverlening (eigen huisarts, GGZ), schakel als het niet anders kan de crisisdienst van de GGZ in en wees zeer terughoudend met het voorschrijven van medicijnen (alleen ‘ter overbrugging’).
  • Als problematische patiënt. De eigenschappen van de stoornis zijn zodanig dat zich gemakkelijk problemen kunnen voordoen in de relatie tussen arts en patiënt. De patiënt wordt vaak ervaren als onvoorspelbaar, veeleisend en niet gemakkelijk tevreden te stellen. Het contact wordt verstoord doordat de patiënt in uitersten denkt. Mensen, en dus ook de huisarts, worden verdeeld in goeden en slechten (geïdealiseerd of gedevalueerd). Behandelvormen of aspecten daarvan – ook puur somatische behandelingen – krijgen tevens deze beoordeling.

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan