behandeling

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster B - borderline persoonlijkheidsstoornis - behandeling

Short-term

 • “brandje-blussen”
 • Bijdragen tot crisis-stabilisatie met de bedoeling zelf-destructief gedrag te beperken en het dagelijks functioneren te herstellen

Long-term:

 • het verbeteren van het adaptieve psychosociale functioneren en het verhogen van de stress tolerantie

Niet-medicamenteus : werken om grijs te introduceren

Medicamenteus

Doelstelling

 • Stemmingsstabilisatie
 • Vermindering van de impulsiviteit
 • Verbetering van de cognitieve capaciteiten

Voorgestelde medicatie

 • Atypische neuroleptica

Algemeen: Niet in de bijsluiter vermeld als indicatie persoonlijkheidsstoornissen • Lagere doses in vergelijking met schizofrenie - Kortere duur als mogelijk

Medicatie:

 • Risperidone (Risperdal : start 1-2mg, eventueel tot max. 6 mg
 • Olanzapine (Zyprexa): 5-10 mg (max 20 mg)
 • Quetiapine (Seroquel : start 50-100 mg, target: 200-400mg (max 750 mg)

Acute situaties:

Vb. Etumine (IM/PO): 20-40mg

 • Stemmingsstabilisatoren
  • Lithium
  (Camcolit Maniprex : cave vaak zelfmoordneigingen)

Niet in de bijsluiter vermeld als indicatie persoonlijkheidsstoornissen

op te titreren tot een plasma-concentratie van 0.5-1.2 mEq/L, 12 uur na inname na 4-7 d behandeling

Meestal rond de 1500-2000 mg

Verdere monitoring: wekelijks, tot de dosis stabiel is gedurende 4 . weken en dan minstens om de drie maand

Nierfunctie en schildklierfunctie monitoren

Nevenwerking : hand tremor, gewichtstoename , vermoeidheid, …

 • Valproaat (depakine)
 • Tegretol (cave veiligheid pil)
 • Anti-depressiva

Algemeen: Niet in de bijsluiter vermeld als indicatie persoonlijkheidsstoornissen Tricyclische AD: risico bij intoxicaties  nieuwere generaties AD!

Vooral serotonerge effect (anti-impulsiviteit) wordt beoogd!

Medicatie:

 • SSRI: (es)citalopram (cipramil, sipralexa), fluoxetine (Prozac) , fluvoxamine (Floxyfral), paroxetine (seroxat, sertraline, serlain)
 • Trazodone (Trazolan + retard vorm)

Duurtijd behandeling: “lang”

 • Beta-lytica

Algemeen: Niet in de bijsluiter vermeld!

 • Meest beschreven: Inderal en Inderal Retard .
 • Angst en spanningsreductie door vermindering van perifere gewaarwordingen, die gerelateerd zijn aan angst
 • Cave zelfmoord

Dosering:

 • Start: Inderal 2 à 3x 20mg of Inderal ret mitis 80mg
 • Vaak Inderal retard 160mg nodig
 • Maximaal 320 mg
 • Vermijden van benzodiazepines, TCA en carbamazepine (Tegretol: pil niet meer veilig)

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan