borderline persoonlijkheidsstoornis

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster B - borderline persoonlijkheidsstoornis

tussen psychose en neurose in

 

Kenmerken

 

Epidemiologie

  • populatie 1.7%7
  • psychiatrische patiënten: 35.7%
  • behandelde verslaafden: 17.7%

De borderline - persoonlijkheid ziet zichzelf als slecht en hulpeloos en de ander als onbetrouwbaar, afwijzend en misbruikend. Centraal staat de overtuiging dat hij afgewezen wordt als hij zijn gevoelens laat zien. In het interpersoonlijk contact is hij afhankelijk van de ander zonder zich aan de ander te kunnen toevertrouwen, hetgeen leidt tot controleren, aantrekken en afstoten van de ander, met als overheersende gevoelens wanhoop, jaloezie en woede. Een dergelijke interactie brengt de ander in verwarring en vertwijfeling. Een en ander is begrijpelijk op grond van het feit dat ongeveer zeventig procent van de mensen met een borderline - persoonlijkheidsstoornis rapporteert in het verleden seksueel misbruikt of fysiek mishandeld te zijn.

 

Een vriendelijke, geduldige, tegemoetkomende en consistente opstelling verdient aanbeveling. Eigen vergissingen dienen toegegeven te worden en empathie kan getoond worden met de onvrede van de patiënt. Men dient hem niet dwingend te benaderen en hem te stimuleren tot het doen van voorstellen. Vervolgens stimuleert men hem om deze voorstellen te toetsen aan zijn eigen mogelijkheden.

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan