aanpak

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - cluster B - antisociale persoonlijkheidsstoornis - aanpak

Een ontspannen, niet defensieve, zelfverzekerde benadering met gevoel voor humor zijn van belang in het contact. Men dient er als hulpverlener voor te waken niet in de rol van kritische autoriteitsfiguur te belanden, bijvoorbeeld die van rechter- of scheidsrechter, en daardoor in een machtstrijd over controle te raken. Antisociale mesen zijn in staat heftige tegenoverdrachts-gevoelens op te roepen, zoals achterdocht, woede en hopeloosheid. Uit de literatuur komt een somber beeld met betrekking tot de mogelijkheden tot verandering naar voren. Duidelijkheid ten aanzien van de reactie van de huisarts op grensoverschrijdend gedrag in de spreekkamer kan een belangrijk aspect in de bejegening zijn. Het doel daarvan is dat de antisociale mens op den duur leert onderkennen wat de impact van zijn gedrag op anderen is, met het oog op de lange termijnconsequenties voor zijn eigen doelen.

Hoe kun je het beste omgaan met iemand met een antisociale PS?

Het is niet eenvoudig om daar een antwoord op te geven: de ene persoon met een ASPS is de andere niet. Sommigen kunnen zo wantrouwend zijn en/of agressief reageren, dat ze een bedreiging voor je veiligheid kunnen vormen. Anderen hebben geleerd zich behoorlijk te beheersen en zullen niet snel agressief worden. In het algemeen hebben mensen met een ASPS behoefte aan duidelijkheid. Let extra op je eigen grenzen, en bewaak deze goed. Zij hebben vaak moeite met het dragen van verantwoordelijkheid, er loopt altijd wel iets mis. Anderen willen dan nogal eens te hulp schieten en gaan 'redden'. Het is de vraag of mensen met een ASPS daar op de langere termijn bij gebaat zijn.

 

Alcohol- en middelengebruik verergeren de kans op agressie of risicovol gedrag. Verder is 'gezond wantrouwen' in de omgang met iemand met een ASPS op zijn plaats. Als iemand zich onbedoeld in de nesten werkt, zal hij nogal eens leugens nodig hebben om dat verborgen te houden. Tenslotte, en dat geldt in feite voor de omgang met de meeste mensen: ga vooral af op wat iemand doet, en niet alleen op wat hij of zij zegt.

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan