DSM IV - criteria

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - schizotypische persoonlijkheidsstoornis - DSM IV - criteria

De stoornis kenmerkt zich door sociale en intermenselijke beperkingen met een acuut gevoel van ongemak bij en een verminderd vermogen tot het aangaan van intieme relaties, en ook door cognitieve en perceptuele vervormingen en eigenaardigheden in het gedrag, Aan ten minste vijf van de volgende criteria dient voldaan te zijn.

De schizotypische persoonlijkheid:

  • heeft betrekkingsideeën (met uitsluiting van betrekkingswanen),
  • koestert eigenaardige overtuigingen of magische denkbeelden, die het gedrag beïnvloeden en die niet in overeenstemming zijn met de eigen subculturele normen (bijv. bijgelovigheid, geloof in helder- ziendheid, telepathie of 'zesde zintuig'; bij kinderen en adolescenten bizarre fantasieën of preoccupaties);
  • heeft ongewone perceptuele waarnemingen, met inbegrip van lichamelijke illusies;
  • heeft merkwaardige gedachten en spraak (is bijvoorbeeld vaag, wijdlopig, metaforisch, met een overmaat aan details, of stereotiep);
  • is achterdochtig of heeft paranoïde ideeën;
  • bezit een inadequaat of ingeperkt affect;
  • vertoont een zonderIing, excentriek of vreemd gedrag of uiterlijk;
  • heeft geen intieme vrienden of vertrouwelingen buiten familieleden in de eerste graad;
  • heeft een buitensporige sociale angst, die niet afneemt in een vertrouwde omgeving en die eerder de neiging heeft samen te gaan met paranoïde angst dan met een negatief oordeel over zichzelf

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan