DSM -IV - criteria

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - schizoïde persoonlijkheidsstoornis - DSM -IV - criteria.

De stoornis kenmerkt zich door afstandelijkheid in sociale relaties en beperkingen in het uiten van emoties in intermenselijke relaties. Aan ten minste vier van de volgende criteria dient voldaan te zijn.

 

De schizoïde persoonlijkheid:

  • heeft noch behoefte aan, noch plezier in hechte relaties, inclusief het tot een gezin of familie te behoren;
  • kiest vrijwel altijd activiteiten die alleen gedaan moeten worden;
  • heeft weinig of geen belangstelling voor seksuele ervaringen met een ander;
  • beleeft weinig of geen genoegen aan activiteiten;
  • heeft geen intieme vrienden of vertrouwelingen buiten familieleden in de eerste graad;
  • lijkt onverschillig voor lof of kritiek van anderen;
  • heeft een affect dat emotioneel kil, afstandelijk of afgevlakt is.

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan