beschrijving

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - schizoïde persoonlijkheidsstoornis - beschrijving

De schizoïde mens ziet zichzelf als een eenling en onafhankelijk van anderen, waarbij anderen als intrusief ervaren worden. Daarbij is er sprake van een gebrekkig ontwikkeld vermogen zich gevoelsmatig te uiten.

 

Afstandelijkheid en kilheid in relaties, weinig behoefte hebben aan contact met anderen, ongevoeligheid voor kritiek of complimenten - bij schizoïde mensen kun je deze eigenschappen aantreffen. Ze kiezen vaak voor solistische beroepen en hebben beperkingen in het uiten van hun gevoelens. Zij uiten zich weinig in contact met anderen waardoor het contact vaak als saai en nutteloos wordt beleefd. Zij zullen zich niet aan anderen binden en steun van anderen afwijzen. Hun leven ziet er vaak geïsoleerd uit. Het denken van mensen met SPS wordt gekenmerkt door afstandelijkheid en kilheid. Deze houding leidt tot een slecht sociaal funktioneren. Soms lijden deze mensen ook aan klachten met psychotische kenmerken.

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan