DSM IV criteria

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - paranoïde persoonlijkheidsstoornis - DSM IV criteria

 

De stoornis kenmerkt zich door een diepgaand wantrouwen en achterdocht ten opzichte van anderen, waardoor hun beweegredenen worden geïnterpreteerd als kwaadwillig. Aan ten minste vier van de volgende criteria dient te worden voldaan.

De paranoïde persoonlijkheid:

  • vermoedt, zonder gegronde redenen, dat anderen hem of haar uitbuiten, schade berokkenen of bedriegen:
  • wordt geheel gepreoccupeerd door ongerechtvaardigde twijfels aan de trouw of betrouwbaarheid van vrienden of collega's;
  • neemt anderen met tegenzin in vertrouwen, op grond van de ongerechtvaardigde vrees dat de informatie op een kwaadaardige manier tegen hem of haar- gebruikt zal worden:
  • zoekt achter onschuldige opmerkingen of gebeurtenissen verborgen vernederingen en bedreigingen;
  • is halsstarrig rancuneus, dat wil zeggen vergeeft geen beledigingen, aangedaan onrecht of kleineringen;
  • bespeurt kritiek, voor anderen niet duidelijk herkenbaar, op zijn of haar karakter of reputatie en reageert snel met woede of tegenaanval;
  • is terugkerend achterdochtig, zonder rechtvaardiging, betreffende de trouw van de echtgenoot of partner.

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan