beschrijving

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - paranoïde persoonlijkheidsstoornis - beschrijving

Paranoïde mensen hebben vaak een laag gevoel van eigenwaarde en op grond van de overtuiging dat anderen kwade bedoelingen hebben een grote angst om fouten te maken. Vandaar dat zij in het contact nabijheid vermijden en afstand bewaren.

Paranoïde mensen zijn vaak angstig en zien overal dreigingen. Zij ervaren contact met anderen als bedreigend en stellen zich agressief, kwaadaardig en wantrouwend op om zich tegen dit gevoel van bedreiging te weer te stellen. Het contact met hen verloopt problematisch en kenmerkt zich wordt door veel conflicten. Zij zullen daardoor anderen niet snel aan zich binden en steun, bescherming en waardering van anderen afwijzen of met veel wantrouwen benaderen. Ze leven vaak geïsoleerd en zoeken problemen voor oplossingen liever in zichzelf. Het denken van mensen met PPS wordt gekenmerkt door wantrouwen en achterdocht.

Deze houding leidt tot een slecht sociaal funktioneren. Soms lijden deze mensen ook aan klachten met psychotische kenmerken.

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan