aanpak:

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

persoonlijkheidsstoornissen - paranoïde persoonlijkheidsstoornis - aanpak:

Het is belangrijk om de angst voor nabijheid en afhankelijkheid te respecteren door bijvoorbeeld de patiënt met U te blijven aanspreken, hem binnen zekere grenzen zoveel mogelijk regie te geven, geen bezorgdheid over de patiënt te uiten, de woorden zorgvuldig te kiezen en niet te lang aan één stuk te praten. Het uiten van wantrouwen, boosheid en vrees dient toegestaan te worden. Ondanks het feit dat zij snel kritiek oproepen, verdient het aanbeveling terughoudend te zijn met kritiek. Men dient zich te richten op feitelijke en observeerbare gedragingen en zo duidelijk en concreet mogelijk te zijn. Interventies die het gevoel van eigenwaarde vergroten verdienen de voorkeur. Geleidelijk kan geprobeerd worden door woord en daad het vertrouwen te winnen. Als het nodig is een paranoïde patiënt te overtuigen, dient dit met zorgvuldige en feitelijke informatie te gebeuren.

webdesign dr Vanschoenbeek Jan