behandeling

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

psychiatrie - middelenmisbruik - stimulantia (cocaïne - amfetamine) - behandeling

Cocaïne behandeling

 

  • Detoxificatie -> enkel abstinentie

Bromocriptine (Parlodel) en pergolide (Permax) worden in de literatuur vermeld als ondersteunend bij craving

  • Depressie, anhedonie ->Anti-depressiva SERO+NOR of SSRI + Wellbutrin
  • Angst, agitatie -> PO Benzodiazepines (vb lorazepam) (temesta 3à4 x 2.5mg – valium - tranxene)
  • Insulten: ->IV of IR Benzodiazepines (vb diazepam, lorazepam)
  • Psychosen:

Typische neuroleptica (vb haloperidol (Haldol) 2-5 Mg IM or PO, 3-4 X daags

Toekomst: rol voor atypische neuroleptica (vooral risperdal)

 

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan