zwangerschap en post-partum

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

schildklierpathologie - zwangerschap en post-partum

Achtergrond

Bij hypothyreoïdie is er een verhoogde behoefte aan levothyroxine gedurende de zwangerschap.

Bij hyperthyreoïdie is er een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties.

Post-partumthyreoïditis geneest spontaan en kan zowel een hyper- als een hypothyreoïdie veroorzaken.

 

Beleid

 

Hypothyreoïdie

 • Bepaal TSH-R-antistoffen bij aanvang van de zwangerschap.
 • Verhoog direct de dosis levothyroxine met 25% bij aanvang zwangerschap, ook bij een verwijzing.
 • Afwezigheid TSH-R-antistoffen: controleer TSH en vrije T4 elke 4 weken, streefwaarde TSH 1 tot 2 mUll.
 • Verhoog de dosering levothyroxine verder op geleide van TSH en vrije-T4-spiegel.
 • Verlaag de dosis direct na bevalling naar de dosis van voor de zwangerschap, controleer TSH en vrije T4 na 6 weken.
 • Aanwezigheid TSH-R-antistoffen: verwijs naar de internist-endocrinoloog.

 

Hyperthyreoïdie

 • Bepaal bij euthyreote patienten met de ziekte van Graves in de voorgeschiedenis TSH, vrije T4 en TSH-R-antistoffen.
 • Verwijs naar de internist-endocrinoloog bij hyperthyreoïdie of bij aanwezigheid TSH-R-antistoffen.

 

Post-partumthyreoïditis

 • Bepaal TSH, indien afwijkend ook vrije T4, bij symptomen die wijzen op hypo- of hyperthyreoïdie.
 • Bij hyperthyreoïdie: bepaal TSH-R-antistoffen om de ziekte van Graves uit te sluiten.
 • Overweeg symptoom behandeling bij hinderlijke klachten (met metoprolol).
 • Controleer de TSH en vrije T4 elke 6 weken totdat deze 2 keer achtereen normaal zijn.
 • Indien > 6 maand afwijkend TSH: overweeg andere diagnose.
 • behandel thyreotoxicose enkel met propanolol

 

Screenen bij zwangerschap en lactatie:

 • niet systematisch
 • bepalen TPO AS bij schildklierziekten in de voorgeschiedenis of familiaal
 • depressie/vermoeidheid na (vorige) zwangerschap
 • auto-immuunaandoeningen (DB type 1 ...)

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan