richtlijnen diagnostiek

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

  • Klachten vaak aspecifiek, vooral bij ouderen.
  • Een normaal TSH sluit schildklierziekte vrijwel uit
  • Denk aan hypothyreoïdie bij: gewichtstoename, kouwelijkheid, traagheid, obstipatie, menstruatiestoornissen, myxoedeem en bradycardie.
  • Denk aan hyperthyreoïdie bij: diarree, gewichtsverlies bij goede eetlust, menstruatiestoornissen, hartkloppingen, nervositeit en oftalmopathie.

 

Aanvullend onderzoek en evaluatie

 

  • Indicaties voor TSH-bepaling, indien afwijkend ook vrije T4: klachten die wijzen op een schildklierfunctiestoornis, onbegrepen gewichtsverlies of -toename, hartfalen, atriumfibrilleren, dementie, vermoeden van familiaire hypercholesterolemie en schildklierzwelling.
  • Bij hyperthyreoïdie: aanvullend TSH-R dan wel BSE en leukocytengetal,
  • Bij vermoeden van hyperthyreoïdie door multinodulair struma: verricht echografie behalve bij een palpabele dominante nodus.
  • anti TPO: pos. bij 90% primaire hypothyreoïdie - 10% algemene bevoling, ook (minder) bij Graves, postpartum en euthyroïde goiter - = RF latere hypothyreoïdie bij subklinische vorm
  • Scintigrafie bij thyreotoxicose

 

Zie stroomschema voor evaluatie van schildklierfunctiestoornissen.

Optimale test bij hypothyreoïdie

Optimale test bij hyperthyreoïdie

 

Gebruikelijke referentiewaarden :

 

TSH 0.27 - 4.20 mU/l

vrij T4 12,0 - 22 pmol/l

vrij T3 3.1 - 6.8 pmol

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan