beleid bij hypothyreoidie

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

schildklierpathologie - beleid bij hypothyreoidie

Medicamenteuze behandeling

Doel: patiënt is klachtenvrij en het TSH en vrije T4 zijn normaal.

 

Patiënten jonger dan 60 jaar zonder cardiale comorbiditeit

 • Start met 1,6 microg levothyroxine per kg lichaamsgewicht tot een maximale startdosis van 150 microg.
 • Controleer elke 6 weken met vooral bepaling van TSH en vrije T4.
 • Verhoog de dosis elke 6 weken met 12,5 tot 25 microg totdat het doel bereikt is.

 

Patiënten jonger dan 60 jaar met cardiale comorbiditeit en patiënten ouder dan 60 jaar

 • Start met 12,5 tot 25 microg levothyroxine; kies bij hogere leeftijd, ernstiger cardiale comorbiditeit of langere duur hypothyreoïdie voor de lagere dosis.
 • Verhoog de dosis elke 2 weken met 12,5 microg tot een dagdosering van 50 microg.
 • Controleer de patiënt 6 weken na de start van de behandeling op bijwerkingen.
 • Controleer vervolgens elke 6 weken met vooraf bepaling van TSH en vrije T4.
 • Verhoog de dosis elke 6 weken met 12,5 microg, totdat het doel bereikt is.
 • Bij hoogbejaarde patiënten is hypo cardioprotectief

 

Streefwaarde: TSH aan de ondergrens (cave overbehandeling bij TSH < 0.3mU/l) - klachtenvermindering

 

Levothyroxine

 • nuchter, op lege maag, zelfde tijdstip ('s avonds geeft daling TSH en stijging T4)
 • CAVE calcium, ijzer, bisfosfonaten (?)

 

Controles en verwijzen

Controleer na bereiken doel de patiënt en het TSH en vrije T4 elke drie maanden, vervolgens jaarlijks.

 

Verwijs patiënten bij:

 • een centrale oorzaak (laag TSH en laag t4 en T3)
 • ernstige cardiale problemen, in het bijzonder harttalen en angina pectoris (NYHA klasse III-IV).

 

Behandel in overleg met de internist:

 • bij verschijnselen van ernstige langdurig onbehandelde hypothyreoïdie:
 • bij een moeilijk instelbare diabetes mellitus type 1.

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan