medicamenteus

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

schildklierpathologie - beleid bij hyperthyreoidie: medicamenteus

block an replace

 

start 30mg strumazol ged. 3-6w -> controle FT4 en FT3

vanaf referentiewaarden -> start levothyroxine 50mg, per 2 weken + 25mg tot 1.5 mcg/kg/dag

 

titratiemethode

 

starten met 30mg strumazol en laten dalen tot 10-30mg als T4 in de nl referentiewaarden ligt

meer schommelingen (en labo)

bij zwangerschap (door specialist) - enkel met strumazol

 

duur van behandeling

 

12 - 18 maanden

bij remissie: controle na 1 maand, ged. 1 jaar om de 4 maanden, dan 1/j of bij klachten

bij recidief: radiactief iodium of chirurgie

 

CI allergie voor thyreostatica

 

 

 

 

Methimazol (strumazol)

propylthiouracil

agranulocytose

hepatitis

eenmalige inname

vasculitis

rash

rash

Voor- en nadelen medicamenteuse behandeling

Voordelen

Nadelen

snel effect

12-18 maanden

pijnloos

recidiefkans 10-50% na 12m

veilig (ook bij comorbiditeit)

rash (5%)

geen definitieve schade schildklier

agranulocytose (1 op 200)

kans op permanente remisie

spierpijn

goedkoop

koorts

nauwelijks iatrogene hypothyreoïdie

GI bijwerkingen

-

webdesign dr Vanschoenbeek Jan