beleid bij hyperthyreoidie

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

schildklierpathologie - beleid bij hyperthyreoidie

GRAVES orbitopathie

5-15% bij Gravespatiënten, soms unilateraal

3% hypothyreoïdie, 10% euthyroïd, rest hyperthyreoïdie

 

Verwijs naar de internist-endocrinoloog bij koorts, hartfalen (start al propanolol 3x20 à 40mg)

 

Behandeling:

 

Verwijs in ieder geval patienten met:

  • spoed bij vermoeden van een thyreotoxische storm;
  • oftalmopathie;
  • de ziekte van Graves en een palpabele nodus;
  • een kinderwens;
  • een secundaire oorzaak van de schildklierfunctiestoornis, zie stroomschema;
  • cardiale problemen, in het bijzonder aile patienten met hartfalen, atriumfibrilleren en angina pectoris;
  • een toxisch adenoom of dominante nodus bij een multinodulair struma;
  • wens voor een behandeling met radioactief jodium of voor een chirurgische behandeling;
  • gebruik van amiodaron.

webdesign dr Vanschoenbeek Jan