Bijzonderheden

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

dieetleer - Boulimia Nervosa

Bijzonderheden:

 

  • jonge vrouwen van 15 tot 25 jaar vormen 95% van alle eetstoornispatiënten. (Top)sporters waarbij het gewicht een rol speelt bij de uitoefening van de sport, vormen een risicogroep voor het ontwikkelen van eetstoornissen. Zij melden zich vaak bij de huisarts met psychische klachten, maagdarmklachten en/of menstruatieklachten.
  • ambivalentie ten opzichte van de behandeling door schaamte komt veel voor
  • de behandeling dient bij voorkeur multidisciplinair te gebeuren. De diëtist moet samenwerken met een psycholoog of psychiater (waarbij het wenselijk is dat er regelmatig afstemming van taken en afspraken is).
  • in gespecialiseerde centra is de diëtist bij voorkeur vanaf aanmelding betrokken bij de behandeling
  • vroegtijdige onderkenning is belangrijk voor het instellen van de juiste behandeling en om de kans op genezing te vergroten
  • indien de behandeling stagneert of ambulante behandeling tekortschiet, dient een opname of deeltijdbehandeling in een gespecialiseerde kliniek in overweging genomen te worden
  • somatische behandeling is geïndiceerd bij ernstige hypokaliëmie
  • eetstoornissen leiden tot een verhoogde sterftekans en een verhoogde kans op suïcide.

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan