niet medicamenteus

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

hartfalen - WZC Formularium

 

Niet-medicamenteuze behandeling

 

Multidisciplinaire (revalidatie)programma’s voor de aanpak van hartfalen zouden volgens verschillende kleine RCTs en systematische reviews de mortaliteit en het aantal hospitalisaties verminderen.

 

Een recente grote RCT vond enkel op zachte eindpunten beperkte statistisch significante verschillen in het voordeel van patienten die een oefenprogramma volgden. Een meta-analyse van mindere kwaliteit heeft aangetoond dat een oefenprogramma de overlevingsduur verlengt.

 

De auteurs van een recent geupdate Cochrane Review komen echter op basis van meer geincludeerde onderzoeken, met een follow up van minstens 6 maanden, tot het besluit dat er geen significant verschil is tussen beide groepen voor wat betreft mortaliteit. Wel worden significante effecten gezien in het voordeel van oefenprogramma’s voor wat betreft hospitalisaties ten gevolge van hartfalen en voor levenskwaliteitsscores. Oefenprogramma’s lijken veilig te zijn en geen nadelig effect te hebben op de hartfunctie. De meeste richtlijnen raden dan ook aan fysieke activiteit aan te moedigen bij alle patienten met hartfalen, best door middel van een gestructureerd en gesuperviseerd oefenprogramma. Bij rusthuis bewoners (en ouderen in het algemeen) is dit echter niet vanzelfsprekend.

 

Zout- en vochtbeperking worden ondanks gebrek aan harde klinische gegevens, eveneens aangeraden.

 

Het gebruik van geneesmiddelen die natriumretentie kunnen veroorzaken (zoals NSAID’s) wordt afgeraden

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan