sartanen

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

hartfalen - WZC Formularium

 

Medicamenteuze behandeling

In verschillende studies werd de werkzaamheid van angiotensine-IIreceptorantagonisten (sartanen) ten opzichte van placebo in de behandeling van hartfalen aangetoond.

In de studies die de sartanen rechtstreeks vergeleken met ACE-inhibitoren kon geen meerwaarde voor de sartanen aangetoond worden.

Hoewel in vele richtlijnen en publicaties beide producten als evenwaardige alternatieven worden beschouwd, hebben ACE-inhibitoren nog steeds de voorkeur als basisbehandeling voor hartfalen op basis van hun werkzaamheid, de ruimere ervaring en hun gunstigere prijs.

Sartanen kunnen een alternatief zijn voor patienten die omwille van ongewenste effecten (vooral hoest) geen ACE-inhibitor verdragen of in de gevallen waarin er een contra-indicatie is voor een ACE-inhibitor.

Toegevoegd aan een ACE-inhibitor wordt met sartanen in verschillende studies een beperkt voordeel gezien op morbiditeit (vermindering van het aantal ziekenhuisopnames), maar niet altijd op mortaliteit.

De combinatie van een ACE-inhibitor met een sartaan gaat gepaard met meer ongewenste effecten en het is onduidelijk of deze opwegen tegen de winst die geboekt wordt met combinatietherapie.

Ondanks gebrek aan evidentie wordt toevoegen van een sartaan aan een ACE-inhibitor (wanneer deze laatste onvoldoende beterschap geeft) in verschillende richtlijnen aangeraden. CKS en SIGN behouden deze combinatiebehandeling voor aan de tweede lijn.

Dit alles in overweging genomen, is de plaats van sartanen in de behandeling van hartfalen beperkt (enkel bij intolerantie voor een ACE-inhibitor).

Er wordt dus geen antagonist van de angiotensine-II-receptoren geselecteerd.

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan