ACE

Huisartsenpraktijk Loksbergen start - topics - tools - diëten - folders - beelden - links

 

hartfalen - WZC Formularium

 

Medicamenteuze behandeling

Van ACE-inhibitoren is aangetoond dat ze de mortaliteit en de morbiditeit doen dalen, en dit voor de verschillende graden van ernst van chronisch hartfalen.

Bij bewezen hartfalen zijn ze de basisbehandeling.

Vooral enalapril, maar ook captopril, lisinopril, ramipril zijn onderzocht bij personen met hartfalen.

Er is geen evidentie terug te vinden dat deze onderling in werkzaamheid zouden verschillen.

De ACE-inhibitor wordt best in een lage dosis gestart en langzaam opgetitreerd.

Tegelijkertijd opstarten van een ACE-inhibitor en een diureticum wordt afgeraden omwille van het risico op hypotensie.

Lisinopril wordt geselecteerd op basis van gebruiksgemak (eenmaal daagse dosering) en prijs (goedkoopste beschikbare generiek).

 

 

webdesign dr Vanschoenbeek Jan